VEKST OG BULYST

Interesseorganisasjon for næringsutvikling i Vanylven

Vi er no Miljøfyrtårnsertifisert

VÅR HISTORIE

LITT OM OSS


Vanylven Utvikling skal være ein interesseorganisasjon for næringslivet og vil arbeide for vekst og utvikling i kommunen. Utfordringar som står framfor oss vil krevje at vi i felleskap arbeider for å auke talet på arbeidsplassar og bedrifter. Moglegheitene som vi no ser ved oppstart av Stad skipstunnel vil gje Vanylven eit stort potensiale for samfunns-/næringsutvikling.

Kva kan vi hjelpe med

HOPPID.NO


Vanylven Utvikling er hoppid-kontor for grunderar og yter hjelp og tilskot til marknadsavklaring

Les mer

KOMMUNALT NÆRINGSFOND


Vanylven Utvikling har forvaltningsansvar for kommunalt næringsfond


Les mer

VEILEDNING


Vanylvevn Utvikling gjev veiledning til grunderar og etablert næringsliv.


Les mer

VÅRE PROSJEKTER