Medlemskontingent 2022

1-5 årsverk kr. 1700,- pr. årsverk

6-10       « kr. 1600,-           «

11-20       « kr. 1400,-         «

21-50       « kr. 1200,-         «